۱۳۹۷/۰۴/۰۶

کاربرد ایزوگام

کاربرد ایزوگام (ایزوگام) ایزوگام بعلت سبکی و مقاومت زیادبه تنهایی یک عایق رطوبتی کامل جهت موارد زیراستفاده می‌شود بشت بام ها ایرانیت ها پی ساختمان استخر […]