معایب قیرگونی

 1. عدم وجود استاندارد در قیر و گونی و اجرا.
 2. آلودگی فراوان محیط زیست.
 3. اجرای طولانی و کثیف و آلوده کننده.
 4. طول عمر نسبتا کم.
 5. عدم وجود ضمانت توسط مجریان و فروشندگان.
 6. نیاز حتمی به یک لایه محافظ مانند آسفالت.
 7. امکان تغییر شکل و فساد یا جابجایی یا بروز ترک در لایه قیر ناشی از تغییرات دما و زمان طولانی.
 8. سنگینی قیر و آسفالت و وجود مشکلاتی مانند کندن آن وهزینه های گزاف برای نوسازی سطح در آینده، نسبت به ایزوگام
 9. احتمال طبله کردن و برگشتن لبه های کار وایجاد چروک در اثر جذب حرارت نور خورشید بر سطح موجود
 10. چسبندگی متفاوت در سطوح مختلف .
سوال در مورد ایزوگام

مزایای ایزوگام

استفاده از ایزوگام برای عایق کاری دارای مزایای متعددی است:

 1. وجود استاندارد در کالا و اجرا.
 2. عایق بندی مطلوب رطوبتی و حرارتی و عملکرد مطلوب در دراز مدت.
 3. سرعت اجرای بالا و تمیزی آن در حین کار برای نصاب و مجری و بعد از کار برای کارفرما
 4. وجود تضمین ۱۰ تا ۱۵ سال یا بیشتر توسط فروشندگان.
 5. سبکی و نازکی نسبت به قیرگونی.
 6. عدم نیاز به لایه پوشش محافظ مجزا.
 7. امکان تعمیر سریع و آسان و ارزان.
 8. چسبندگی بالا به انواع سطوح.
 9. سازگاری بیشتر با محیط زیست.
 10. صرفه مطلوب اقتصادی با توجه به عدم نیاز به لایه محافظ مجزا برای سازندگان و طول عمر طولانی و هزینه پایین تعمیر احتمالی برای مالکین.